Fag og skema

Undervisningen på Kragelund Efterskole er delt op i obligatoriske fag og valgfag.

Du kan se grundskemaet for skoleåret 2019/20 ved at klikke her.

De obligatoriske fag:

Dansk 

Matematik 

Engelsk 

Tysk 

Idræt og løb/fællesgymnastik 

Samfundsfag

Naturfag - fysik, biologi og geografi - (for elever på 8. og 9.årgang)

"Klar - parat - start" et fag for elever på 10.årgang 

Fællestimer (historie, religion, debat, fortælling, sang)

Kontaktgruppemøde 

 

Fagdage:

Hver fredag afholdes der fagdage med emner indenfor dansk, matematik, engelsk, naturfag (8 - 9. årg.) og samfundsfag

 

Valgfag:

Ud over de obligatoriske fag på skolen vælger alle elever 3 valgfag pr. uge (6 lektioner).

Året er inddelt i tre perioder. Inden hver periode har eleverne mulighed for at ønske/vælge sig ind på fagene. Ikke alle fag udbydes i hver periode.

Værksted/praktiske fag:

 • Motor
 • Metal
 • Træ
 • Smedning
 • Jagtkniv
 • Praktisk arbejde
 • Sund mad
 • Teknologi (robotter og 3d-print)

Bevægelse/kropslige fag:

 • Springgymnastik
 • Fodbold
 • Alm. idræt
 • Håndbold
 • Rytmisk gymnastik/dans
 • Løb
 • Styrketræning/fitness for piger

Udfoldelses-/kreative fag:

 • Glas og dekoration
 • Kreativ
 • Medie/IT
 • E-sport
 • Drama
 • Musik
 • Sy og design
 • Kun for piger

Andre/boglige fag:

 • Jagt
 • Tysk for 10. klasse
 • Fysik for 10. klasse

 

Temadage/uger:

Spredt hen over skoleåret afholdes diverse temadage/uger med tværfagligt indhold. Det er f.eks. introuger, udveksling- og studieture, dramauge, erhvervspraktik/brobygning, skilejrskole og projekt-/OSO-opgave skrivning.

 

Klik på indholdsplanen for at se mere om indholdet af de forskellige fag og temadage/uger.