Trivsel

For os er trivsel et helt afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det er derfor en kerneværdi på Kragelund Efterskole.

Vores pædagogik bygger på en anerkendende tilgang til de unge. Vi møder eleverne med forståelse for deres vanskeligheder og udfordringer. Vi tager også en række initiativer for at fremme trivslen.

Vi arbejder med:

- Kontaktlærer, som er den primære kontakt til hjemmet.

- Trivselsspots med fokus på fællesskaber.

- Sygelærer, der tager sig af sygemeldinger.

- "Oasen" et samtaletilbud til elever, som måtte have brug for dette.

- Psykolog, som hjælper hvis der opstår situationer, hvor der er brug for dette.