Det faglige

På Kragelund Efterskole arbejder vi målbevidst på at styrke elevernes faglige niveau. Vi har niveauopdelt undervisningen i dansk, matematik og engelsk. Al undervisning foregår på små hold, så der er tid til den enkelte elev. 

Vi anvender forskellige test i starten af året for at fastlægge elevernes faglige niveau. På baggrund af testene indplacerer vi eleverne på et passende hold. Det giver også mulighed for at planlægge en målrettet, individuel undervisning.

- Vi har 8 dansklektioner om ugen.

- Vi tilbyder, at eleverne kan aflægge prøver i både FP9 og FP10.

- Vores personale er erfarne og veluddannede til at hjælpe eleverne bedst muligt.

I kan opleve, at vi anbefaler et skifte til et andet hold, end det I har ønsket, hvis vi skønner, at det bliver for svært eller udfordringerne ikke er store nok.