8. 9. og 10. klasse

På Kragelund Efterskole niveauopdeler vi eleverne ud fra deres årgang i udvalgte fag. Det betyder, at man i dansk, matematik, engelsk, tysk, idræt, biologi, geografi, fysik og samfundsfag typisk er opdelt efter årgang. 

Biologi og geografi er et obligatorisk 8. og 9. årgang, mens 10-årg. fag er et obligatorisk fag på 10. årgang.

I historie, fællestimer og valgfag er eleverne sammen på tværs af årgange.