Kragelund Efterskole - unge med læse- og stavevanskeligheder

På Kragelund Efterskole har vi igennem mere end 25 år undervist unge i læse- og stavevanskeligheder. Vi har stor erfaring og støtter os op af den nyeste forskning på området.

Kragelund Efterskole har rammerne og er gearet til at hjælpe, støtte og arbejde med de unge, så de oplever det som en positiv oplevelse at gå i skole. Undervisningen tager udgangspunkt i de unges niveau, så de føler sig mødt og forstået i de vanskeligheder, eleven har.