Bag den selvejende institution Kragelund Efterskole står en skolekreds af mere end 100 mennesker, der har hjerte for efterskolen, dens elever eller ordblindesagen generelt. 

Medlemmerne af Skolekredsen har indirekte indflydelse på skolens virke, da kun medlemmerne har ret til at stemme og stille spørgsmål på den årlige generalforsamling. Det er også blandt Skolekredsens medlemmer, at skolens bestyrelse vælges i henhold til vedtægterne.

Er man myndig kan man søge medlemskab af Skolekredsen. Kontingentet er på blot 50,00 kr. årligt. 

For Kragelund Efterskole er det uhyre vigtigt med en bred folkelig opbakning og forståelse, hvilket en stor skolekreds er udtryk for. Derfor vil vi gerne opfordre kraftigt til, at DU melder dig ind i Skolekredsen allerede i dag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

På forhånd tak for interessen.

Indmeldelse i skolekredsen