Vejledning om studie/erhverv

Det handler om din fremtid

En vigtig del af vores arbejde her på efterskolen er, at gøre dig i stand til at vælge den rigtige retning for din fremtid i en ungdomsuddannelse eller andet.

Derfor har skolen to dygtige vejledere, der giver dig og din familie et indblik i en mangfoldig verden af tilbud. Udover muligheden for individuelle samtaler afholder vi en uddannelsessaften, hjælper dig med din uddannelsesplan og forsøger at opfylde dine ønsker til erhvervspraktik eller brobygningsforløb.

Elever på 8. og 10. årg. deltager i forskellige brobygningsforløb på de lokale ungdomsuddannelser. Eleverne på 9. årg. er i et praktikforløb hos en lokal virksomhed eller institution.