Oasen" er et samtaletilbud for elever

"Samtaletilbuddet giver mulighed for at fortælle om noget af det, der fylder og er problematisk i livet lige nu.

Samtalernes karakter kan veksle mellem sparring, rådgivning og terapi, hvilket aftales undervejs. Tidsrammen for en samtale er op til en time. Hele den aktuelle situation og problemstillingen afgør, om samtalerne gennemføres som individuelle, parvise eller gruppevise samtaler.

Sagt af elever i forbindelse med samtaler i Oasen:

 

"Det er som om klumpen inden i er væk"

"Pyh det lettede at få det sagt"

"Det er rigtig rart at høre, at jeg ikke er den eneste der har det sådan"

"Rart at mødes i en gruppe, hvor de andre har det lige som mig"

 

Samtale- og terapiformen er oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse/tilstand her og nu. Terapeut og eleven slår "følge for en tid" og deler de reaktioner og følelser der opstår undervejs i samtalen.

Efter hver samtale aftales det, om der er behov for flere samtaler. Ved gruppesamtaler præsenteres deltagerne for et samtaleforløb, da det ofte er hensigtsmæssigt med flere samtaler.

 

Målet og virkningen med samtalerne er at øge den personlige trivsel, lyst og overskud til at lære og udvikle sig fagligt. Samtalerne kan ligeledes medvirke til at danne indre platforme, hvorudfra eleven kan handle og tage nye og gode beslutninger, til glæde i fremtiden og for eget liv.