Kontaktlærer

 

Alle elever på KE har en kontaktlærer, der har ansvaret for 5 -7 elever.

Kontaktlæreren har fokus på elevens generelle trivsel og er hovedansvarlig for den løbende kontakt mellem skole og hjem.

Der afholdes et ugentlig møde i kontaktgruppen, hvor trivsels- og praktiske emner tages op og debatteres. 

Desuden afholder og planlægger kontaktgruppen et par arrangementer for sig selv eller de andre elever.

Kontaktlæreren er altid til stede ved skole/hjemsamtalerne.