Familie- og psykoterapeut

Familie- og psykoterapeut som ressourceperson.

 

Vi har igennem mange år haft fokus på betydningen af elevernes trivsel, som et grundlag for deres læring og udvikling. Vi oplever, at kontakten indad til, i form af selvværd og sund selvfølelse, er grundlæggende betydningsfuld. Det personlige arbejde medvirker, til øget glæde og skaber muligheder for at tage gode valg.

Vores samtaletilbud "Oasen" som hvert år bruges af mange elever, er et sted hvor denne kontakt indad til skærpes og trænes, fokus i tilbuddet Oasen er:

 

• At få vendt problemstillinger, tanker og følelser med en kompetent voksen

• At opnå højere grad af indsigt og handlemulighed i eget liv

• At opnå tro og tillid til egne følelser og evnen til at gennemskue disse følelser

 

Familiesamtale

Ud over samtaletilbuddet til eleverne, tilbyder Kragelund Efterskole også familiesamtaler.

En "Familiesamtale" giver mulighed for at forbedre fællesskabet og atmosfæren i familien, få rådgivning til at løse problemer og finde vækstmuligheder, til øget trivsel og velvære.

 

I en "Familiesamtale" er fokus både på, hvordan "jeg" har det i familien og hvordan "vi" har det sammen. Det gør en kæmpe forskel for atmosfæren og trivslen at snakke om det, der ikke bliver sagt, det er ofte i det usagte problemerne opstår.

 

Hvad kan en Familie- og Psykoterapeut?

Terapeutens fornemmeste opgave er, at medvirke forandringsskabende for den enkelte person.

Det forandringsskabende opleves ofte som en ny erkendelse for parret, familien eller gruppen.

Udsagn fra elever i samtale:

 

"Pyh det lettede at få det sagt! "

"Det kan jeg faktisk godt se, tak for det! "

"Jeg har lært så meget om mig selv! "

"Det er rigtig dejligt at respektere mig selv! "

 

Selve det terapeutiske arbejde foregår ved samtale, hvor den enkeltes oplevelser, følelser og verdensbillede anerkendes og respekteres. Alle forlader en familiesamtale med mere indsigt og større kendskab til hinanden, både på et overordnet og et dybere plan.

 

Samtaletilbuddet

Hvis Du/I ønsker en Familiesamtale, aftales det med lærer og psykoterapeut, Søren Johan Nielsen, der står for og gennemfører samtalerne på skolen. Mail: Soeren.j.nielsen@skolekom.dk mobil 22836963

Kontakten kan også ske til skolens forstander: forstander@kragelund-efterskole.dk

Søren Johan afslutter uddannelsen som Familie- og Psykoterapeut på DFTI i foråret 2015 og kan derefter blive optaget i MPF. Se evt. www.dfti.dk