Ansatte på Kragelund Efterskole i skoleåret 2018/19

Jens Lau Pedersen 

Forstander

Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for skolen.

Underviser i samfundsfag, historie, fællestime og 10.kl.-fag

Kan træffes på e-mail eller på tlf: 26167104

 

 

Anni Hinrichsen

Sekretær

Kan træffes på e-mail eller 76 75 82 50

Morten Bruun Nielsen

Administrativ afdelingsleder

Underviser i matematik, samfundsfag, geografi og løb

Kan træffes på e-mail

Lisbet Slyngborg

Pædagogisk afdelingsleder

Underviser i dansk, engelsk og design

Kan træffes på e-mail

 

 

Søren Hohwü

Lærer og vejleder

Underviser i matematik, samfundsfag, idræt, træværksted, fodbold og håndbold

Kan træffes på e-mail

Inge Burchardt

Lærer

Underviser  i dansk, engelsk, samfundsfag, fællestime, 10.kl.-fag og kor 

Kan træffes på e-mail

Birgit Faurbye Andersen

Lærer

Underviser i dansk, billedkunst, samfundsfag og matematik

Kan træffes på e-mail

Alice Jørgensen

Pædagog

Underviser i dekoration, kreativ og glas

Kan træffes på e-mail

Bente Bahn Larsen

Lærer

Underviser i dansk, biologi, matematik, 10.kl.-fag og sund mad

Kan træffes på e-mail

Tove Sørensen

Lærer og støtteperson

Underviser i filosofi og styrketræning.

Kan træffes på e-mail

Anne Bisgaard Bøcker

Lærer

Underviser i dansk, engelsk og samfundsfag.

Kan træffes på e-mail

Torben Riis Lagoni

Lærer

Underviser i fysik, teknologi, fællesgymnastik og spring.

Kan træffes på e-mail

Christian Andreas Rolskov

Lærer og IT-vejleder.

Underviser i matematik, engelsk, tysk, medie, fodbold og idrætsfag.

Kan træffes på e-mail

Søren Nielsen.

Lærer og vejleder

Underviser i dansk, matematik og fysik.

Kan træffes på e-mail

Maiken Rahbek Thyssen

Lærer

Underviser i dansk, biologi, geografi og idræt

Kan træffes på e-mail

Anne-Mette Svendsen

Lærer

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og madlavning

Kan træffes på e-mail

Palle Hansen

Lærer

Underviser i matematik, engelsk, smedning, motor, friluftsliv og musik

Kan træffes på e-mail

Mads Møller Jensen

Barselsvikar

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og friluftsliv

Sidse Rasmussen (på barsel)

Lærer

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og "kun for piger"

Kan træffes på e-mail

 

 

Marianne Corydon

Køkkenleder og økonoma

Har ansvaret for køkkenet og madlavningen.

Kan træffes på e-mail

Inge Marie Ravn

Køkkenassistent

Kan træffes på e-mail

Dace Klasupa

Køkkenassistent

Ellen Margrethe Jepsen

Skolemor, rengøringsassistent og køkkenhjælper

Kan træffes på e-mail

 

 

 

Otto Iversen

Pedel

Kan træffes på 76758254

Jørgen Laursen

Pedel og underviser i praktisk arbejde.

Kan træffes på e-mail