Ansatte på Kragelund Efterskole i skoleåret 2016/17.

Jens Lau Pedersen 

Forstander

Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for skolen.

Underviser i engelsk, historie, fællestime og 10.kl.-fag.

Kan træffes på e-mail eller på tlf: 26167104

 

 

Anni Hinrichsen

Sekretær

Kan træffes på e-mail eller 76 75 82 50

Alice Jørgensen

Pædagog

Underviser i dekoration, kreativ og glas.

Kan træffes på e-mail

Lisbet Slyngborg

Lærer

Underviser i dansk, engelsk og design.

Kan træffes på e-mail

 

 

Søren Hohwü

Lærer og vejleder

Underviser i matematik, samfundsfag, træværksted, fodbold, håndbold og idræt.

Kan træffes på e-mail

Inge Burchardt

Lærer

Underviser  i dansk, engelsk, samfundsfag, fællestime, 10.kl.-fag og kor.

Kan træffes på e-mail

Birgit Faurbye Andersen

Lærer

Underviser i dansk, billedkunst, samfundsfag, matematik og fællesgymnastik.

Kan træffes på e-mail

Morten Bruun Sørensen

Lærer

Underviser i dansk, geografi, løb, fodbold, idræt og e-sport.

Kan træffes på e-mail

Bente Bahn Larsen

Lærer

Underviser i dansk, sund mad, biologi, matematik og 10.kl.-fag.

Kan træffes på e-mail

Tove Sørensen

Lærer og støtteperson

Underviser i filosofi og styrketræning.

Kan træffes på e-mail

Torben Riis Lagoni

Lærer

Underviser i fysik, teknologi, fællesgymnastik og spring.

Kan træffes på e-mail

Christian Andreas Rolskov

Lærer og IT-vejleder.

Underviser i matematik, engelsk, tysk, medie, fodbold og idrætsfag.

Kan træffes på e-mail

Søren Johan Nielsen

Lærer, familie- og psykoterapeut

Underviser i dansk, boksning, løb og idræt.

Kan træffes på e-mail

Søren Nielsen.

Lærer og skolevejleder

Underviser i dansk, matematik og fysik.

Kan træffes på e-mail

Maiken Rahbek Thyssen

Lærer

Underviser i dansk, naturfag og idræt

Kan træffes på e-mail

Anne-Mette Svendsen

Lærer (barselsvikar)

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og madlavningsfag.

Kan træffes på e-mail

Marianne Corydon

Køkkenleder og økonoma

Har ansvaret for køkkenet og madlavningen.

Kan træffes på e-mail

Dace Klasupa

Køkkenassistent

 

 

Ellen Margrethe Jepsen

Skolemor, rengøringsassistent og køkkenhjælper

Kan træffes på e-mail

Inge Marie Ravn

Køkkenassistent

Underviser i "Det gode brød"

Kan træffes på e-mail

Sidse Rasmussen

Lærer (barsel i skoleåret 2017/18)

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og valgfag

Kan træffes på e-mail

Jørgen Laursen

Pedel og underviser i praktisk arbejde.

Kan træffes på e-mail

Otto Iversen

Pedel

Kan træffes på 76758254

Line Nørgaard Gissel

Lærer og tillidsrepræsentant (barsel i skoleåret 2017/18)

Underviser blandt andet i dansk, engelsk, samfundsfag og dans/rytme.

Kan træffes på e-mail

Palle Hansen

Lærer

Underviser i matematik, engelsk, smedning, motor, friluftsliv og musik.

Kan træffes på e-mail

Anne Bisgaard Bøcker

Lærer/støtteperson

Underviser i dansk og samfundsfag.

Kan træffes på e-mail