Weekender

Prøv det!

En vigtig del af et efterskoleophold er weekendlivet. Vi håber meget, at du får lyst til at pleje efterskole-fælleskabet og samværet med dine venner - også når det er weekend og en efterskoleuge bliver til 7 dage.

I alle weekends er der aktiviteter og masser af hygge. Elever og lærer står i fællesskab for aktiviteterne. 

I nogle weekends er der et tema, hvor aktiviteterne er samlet om et formål. Det kan være en fest, en præstation eller en oplevelse.

Overskrifterne for tema-weekenderne kan ses i vores årsplan. Alle weekendaktiviteter bliver offentliggjort på skolens opslagstavler, så du kan se, hvad du kan glæde dig til, før du beslutter dig. 

I løbet af skoleåret er der planlagt tre fælles-weekender, hvor du skal blive på skolen.