Dokumentation og lovstof.

På denne side kan du se forskellige evalueringer, elevkarakterer og andre tekster, som lovmæssigt skal være tilgængeligt på skolens hjemmeside.

I evalueringen af skoleåret 2018-19 har forældrene og eleverne har givet deres svar på en række spørgsmål omhandlende undervisning og samvær.

For at se elevevalueringen klik her

For at se forældreevalueringen klik her

Selvevalueringen er en evaluering af skoleåret 2017-18, hvor forældrene og eleverne har givet deres svar på en række spørgsmål omhandlende kontaktlærerfunktionen. For at se selvevalueringen klik her

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering, som beskriver undervisiningsmiljøet på Kragelund Efterskole, en handlingsplan for at forbedre undervisningsmiljøet, og retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen. For at se planen klik her

Kragelund Efterskole antimobbestrategi kan du finde her.

Årsplan 2019/120 som den indsendes til undervisningsministeriet. For at se årsplanen klik her

Skolens indholdsplan for skoleåret 2019/20 kan ses her

Karakterer på Kragelund Efterskole: Karaktergennemsnit - klik her      Karakterfordeling - klik her

Overgangsfrekvens til uddannelser. Klik her

For at se Kragelund Efterskoles vedtægter og værdigrundlag klik her 

Vedtægterne er vedtaget på skolekredsens generalforsamlingen den 29. marts 2007, efterfølgende er vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen anden gang den 7. juni 2007. Undervisningsministeriet - Institutionsstyrelsen har godkendt vedtægterne den 30. august 2007.

Vedtægterne blev offentliggjort på skolens hjemmeside august 2007.

Kragelund Efterskole er næste hvert år praktikværter for lærerstuderende fra UCL Jelling. Uddannelsesplanen for denne praktik kan ses her