Aftaler og regler

Når man bliver optaget på Kragelund Efterskole, siger man også ja til at overholde skolens aftaler og regler.

For os er det noget af det vigtigste, at du er en god kammerat, der viser respekt for andre mennesker.

Desuden er det vigtigt at du passer godt på din skole - "dit hjem", så det er et rart og trygt sted at være for alle.

Det er en selvfølge for os, at du som elev på Kragelund Efterskole er deltagende. Det betyder, at du følger undervisningen og møder til tiden. Deltager i måltider og hjælper med til at løse de mange forskellige opgaver og problemstillinger, der opstår, når man bor så mange sammen.

Som elev må du besøge drenge- og pigeværelserne på aftalte tidspunkter. Det er forbudt at have sexuel aktivitet på skolen. Øl, spiritus, hash og andre former for euforiserende stoffer er også forbudt. Overtrædes disse regler, kan samarbejdet med skolen ophøre.