Billeder fra skoleåret

Introuger
Velkomstfesten
Bedsteforældre dagen
Fodboldstævne i VB-parken
Skitur til Hafjell
Motion og sundhedsdage
Aktivitetsaften
Gymnastikopvisning