Prisen for et efterskoleophold og info om individuel supplerende støtte

Via linket nedenfor kan du beregne hvad prisen for et ophold på KE er for jer

Beregn prisen for et ophold her 

 

Individuel supplerende elevstøtte.

Formål med tilskuddet:
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte.

  • Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
  • Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Principper:
Individuel supplerende elevstøtte kan søges af alle, men puljen har begrænsede midler.
Det er ingen hindring at familien i forvejen modtager højeste statslige elvstøtte. Skolen vurderer tilskud ud fra de indkomne ansøgninger og de enkeltes givne omstændigheder.

Tildeling:
Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.

  • Familien skal have søgt kommunen om ekstra kommunetilskud og have fået et skriftligt afslag. Kopi af afslaget vedhæftes ansøgningen om Individuel støtte.
  • Familiens sociale situation er præget af sygdom arbejdsløshed eller lignende. Deraf måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang i forhold til årsindkomsten hvoraf statsstøtten er beregnet.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selvom familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Det skal bemærkes at ved dødsfald og skilsmisse bliver statsstøtten genberegnet, når blot man giver skolen besked.

Aftalevilkår:
Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen. Husk at vedlægge kopi af det skriftlige afslag fra Kommunen på ekstra støtte.

Ønsker I at ansøge om individuel supplerende støtte, skal I bruge skemaet her.

Herefter udfyldes dette og sendes til skolens kontor bilagt begrundelse for ansøgningen samt kopi af det skriftlige afslag fra kommunen og relevante årsoplysninger (se ansøgningsskemaet) til: kontoret@kragelund-efterskole.dk

Ekstra kommunetilskud.

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af Jeres egenbetaling, fordi Jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge om Jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og unge forvaltningen i jeres hjemkommune.